Prokurátor nariadil uzatvorenie detského ihriska pri Marialande

Späť

Bohužiaľ Vás musím informovať o závažnej výzve Okresnej prokuratúry Malacky, ktorá minulý týždeň doručila obci Výzvu na uzatvorenie detského ihriska pri Marialande, nakoľko sa nachádza v ochrannom pásme vysokotlakého plynu.

Ide o starý prípad, ktorý bol prejednávaný a rozhodnutý Okresnou prokuratúrou 13.11.2015Okresným stavebným úradom už v roku 2016, na ktorý však stavebný úrad v Marianke dodnes adekvátne nereagoval.

V stručnosti stavebný úrad sa pôvodne snažil vyhnúť súhlasu Slovenského Plynárenského Priemyslu-distribpcia tým, že tvrdil, že pre detské ihrisko nie je potrebné vydať kolaudačné rozhodnutie.

Je to jedno z rady ťažkých dedičstiev z minulosti. Situácia je o to nepríjemnejšia, že ide o veľmi navštevované ihrisko, jediné svojho druhu v Marianke, ktoré je naviac vybudované z obecných prostriedkov.

Podnet na preskúmanie zákonnosti, podľa právnika, podalo pravdepodobne Občianske združenie Esperanza, Mickiewiczova 2, Bratislava, nakoľko ide o jediného adresáta okrem dotknutých organizácií a inštitúcií (strana 6 rozhodnutia Okresného úradu). Nejde však o overenú informáciu, je možné, že podnet podala SPP-distribúcia. Budem sa snažiť objasniť situáciu na osobnom stretnutí s SPP budúci týždeň.

Napriek tomu, že mi to je ľúto budeme musieť pristúpiť k uzatvoreniu detského ihriska, a uvedomujem si, že aj keď neprávom to vrhne zlé svetlo na súčasné vedenie.

Bol by som rád keby sa nám spoločne podarilo nájsť náhradný pozemok na premiestnenie detského ihriska aj s Vašou pomocou. 

Celé znenie Výzvy prokurátora 

ospravedlňujeme sa za zlú kvalitu skanu

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava 15.01.2020