Tento štvrtok vynesie súd prvostupňový rozsudok obce Marianka s AKJK

Späť
Okresný súd Bratislava V, vynesie 19.12.2019 o 9:00 v zasadačke č. dverí 102, prvostupňový rozsudok vo veci zrušenia rozhodcovského rozsudku rozhodcovského súdu Parnose v spore obce Marianka s AKJK. 

Nakoľko pôjde o prvostupňový rozsudok každá strana, v neprospech ktorej súd rozhodne sa pravdepodobne odvolá.

Viac bolo zverejnené tu.

 

Posledná úprava 15.01.2020