Inžinierske siete Štúrova ulica - výzva na predkladanie cenových ponúk

Späť

Objekty: Búracie práce, Ryha pre inžinierske siete, časť: B1 Poľná - Školská, pre Prvú Mariatálsku prevádzkovú, s.r.o.
Potrebné podklady nájdete na linkách:

Prehľad nákladov na búracie práce .pdf
Prehľad nákladov ryha .pdf
Prehľad nákladov ryhy pre IS k domom .pdf
Výzva na predloženie cenových ponúk .pdf
Zmluva o dielo .pdf

 

Posledná úprava 15.01.2020