Návrh VZN o poplatku za miestny rozvoj

Späť

Návrh VZN o poplatku za miestny rozvoj.

Dôvodová správa

 

Posledná úprava 15.01.2020