Oznámenie o podaných námietkach

Späť

Oznámenie o podaných námietkach a zosúladení právneho stavu s katastrálnym operátom

Posledná úprava 11.05.2020