Verejná vyhláška

Späť

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania

Posledná úprava 03.03.2023