Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania

Posledná úprava 14.03.2024