Verejná vyhláška - Rozhodnutie na povolenie na odstránenie stavby

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie povolenie na odstránenie stavby, parc. č. 834/11  

 

Zverejnené: 18.01.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 18.01.2023