Verejná vyhláška - začatie územného konania

Späť

Verejná vyhláška - začatie Územného konania na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Spevnené plocha", parc. č. reg. C 926/136

Zverejnené: 18.12.2023

Zvesené: 

Posledná úprava 20.02.2024