Ponuka farnosti na stretnutie s poslancami

Späť

Na základe pozitívnych výsledkov hlasovania v ankete o zmluvách medzi obcou a farnosťou Marianka, v ktorej je viac ako 70% za spoluprácu, generálny predstavený Jaroslaw Krystofowicz ponúkol osobné stretnutie s poslancami. 

 

Termín stretnutia zástupcov farnosti a Bratov tešiteľov s poslancami navrhne do konca týždňa.
Na žiadosť farnosti obec nebude znenie zmluvy s RKC ďalej zverejnovať.

 Vysvetlenie zmlúv nájdete tu  

Ankety sa môžete zúčastniť na pôvodnej stránke:

ANKETA o zmluvách s cirkvami

PS hlasovanie priamo z mailu nebolo funkčné

Posledná úprava 17.11.2020