O odpadoch - populárne a dôležité (3.diel)

Späť

Domáce kompostovanie slúži na výrazné zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu.

Už ste sa dozvedeli, ako na tom sme (1.). A kto čítal pozorne, vie čo musí začať a čo prestať robiť (2.) hneď. Teraz sa dozviete stručne o populárnych a dôležitých druhoch odpadu.

Objemný odpad

Napríklad populárna akcia „Jarné upratovanie domácností“ - za 14 kontajnerov na zber objemného odpadu (100 metrov kubických) obec zaplatila 2200€. Mohli by sme ju premenovať napríklad takto: „Akcia! Prvých 100 kubíkov odpadu na účet obce“, ale obec má od roku 2018 s odpadmi deficit: (mínus) 40 000€. Nie je teraz rozpočet na jej zopakovanie.

Bioodpad zo záhrady

POZOR: Bioodpad zo záhrady je trochu iný druh ako kuchynský bioodpad.
Bioodpad zo záhrady (je ho veľa) môžeme dávať:
- aj do domáceho kompostéra,
- aj na zberné miesto.
Kuchynský bioodpad môžeme dávať
- iba do domáceho kompostéra (alebo komunitného).
- Kuchynský nemôžeme dávať na zberné miesto (kompostáreň má iný proces spracovania)
O rozbehnutí obecného zberného miesta na bioodpad zo záhrad a obecnej kompostárne bola sezóna-jar (a 1. séria článkov). Domáce kompostovanie slúži na výrazné zníženie zmesového komunálneho odpadu. Kto to ešte nerobí, naučí sa to. Toto štartujeme v ďalšej sezóne.

Iný odpad

- Elektroodpad odoberie každý elektroobchod, zberný dvor (Eko-centrum v Záhorskej Bystrici),
- podnikatelia síce robia po našej obci aj zvoz s výkupom, ALE nedávajú vážne lístky.
- Stavebný odpad a iný (napr. nebezpečný) môžu obyvatelia odviezť zlikvidovať do FCC Zohor.
- Obec Marianka nemá pozemok pre zberný dvor (napriek tomu pridáme druhy odpadov)

Zberné miesto č.1 nie je riadny ZBERNÝ DVOR

- Zberné miesto č. 1 (pri Jazdeckom areáli) sa podarilo rozbehnúť, má síce plot, kameru, správcu a otváracie hodiny (streda-popoludní a sobota-dopoludnia), ale
- ZBERNÝ DVOR by mal mať aj váhu, evidenčný systém (pokladňu), uzavreté kontajnery na nebezpečný odpad a podobne.
Keď ZBERNÝ DVOR budeme mať, tak likvidácia odpadu bude komfortnejšia, ale nebude lacnejšia.

V ďalších častiach sa dozviete:

- Psie exkrementy a drobný odpad z ulice (anketa a post z Facebooku)
- NOVÝ systém triedenia a zberu (+častejší zvoz separovaného)
- Otvárame NONSTOP zberné miesto č. 1 (+už teraz pre vývoz separovaného: PLASTY, PAPIER)
- Ako to budeme merať, kontrolovať a čo bude odmena

Eugen Jeckel
poslanec OZ v Marianke

Posledná úprava 15.01.2020