Vývoz komunálneho odpadu - 10.4.2021 (sobota)

Späť

Milí občania,

dňa 10.4.2021 (sobota) bude zvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO)!

Obyvateľov Bystrickej ulice prosíme o súčinnosť, aby si nádoby vzhľadom na neprejazdnosť  kvôli rekonštrukcie ulice vyniesli kontajner na Štúrovú ulicu alebo do križovatky Ovsisko - Na Kracinách.

OcÚ

Posledná úprava 08.04.2021