Hľadáme lepší model vývozu odpadov

Späť

Milí Mariančania,

dovoľujem si Vás informovať, že obec Marianka podpísala s Tekosom dodatok č.4 na tri mesiace, s tým, že je v nej zahrnutá aj zmluvná pokuta za nevyvezenie smetí. Došlo zároveň k navýšeniu ceny za odvoz a najmä likvidáciu odpadov. Budeme sa snažiť v priebehu troch až šiestich mesiacov nájsť lepší model vývozu odpadov. Tekos sa bráni žetónovému systémum, ktorý je postavený na jednotkovej cene za smetnú nádobu. V priebehu januára nebol Tekos schopný dodať cenovú ponuku na zvýšenú frekvenciu odvozu separovaného odpadu, ani dodať chýbajúce 4 + 4 kontajnery, ktoré Tekosu prepláca Envipak z recyklačného fondu. V krátkom čase by mali zistiť prečo nám štyri kontajnery chýbajú a dodať ich.

Dušan Statelov
starosta obce

Posledná úprava 15.01.2020